inwest24 - sauny - łaźnie parowe

Cebrzyk stalowy1

Cebrzyk o pojemności 4,5 litra
Wykonany ze stali z rączką drewnianą

Cebrzyk stalowy