inwest24 - sauny - łaźnie parowe

Cebrzyk stalowy2

Cebrzyk o pojemności 4,5 litra
Wykonany ze stali z rączką drewnianą

Cebrzyk stalowy 4,5l